15/08/2021 - BẢO VỆ THẬN TRONG THỰC HÀNH LÂM SÀNG

15/08/2021 - BẢO VỆ THẬN TRONG THỰC HÀNH LÂM SÀNG

Số tiết học: 2
Khai giảng:
Lịch học: Thứ CN (09:00 - 11:00) Hàng tuần
Loại hình đào tạo: Đào tạo trực tuyến
Hình thức học: Trực tuyến

15/08/2021 - Bảo vệ thận trong thực hành lâm sàng

Đào tạo Y khoa liên tục Trực tuyến (có cấp Giấy chứng nhận CME)

Thời gian: 09:00-11:00 ngày 15/08/2021


Lịch khai giảng
Mã khóa Tên khóa Lịch học Thời gian Địa chỉ học
150821_NoiTQ 15/08/2021 - BẢO VỆ THẬN TRONG THỰC HÀNH LÂM SÀNG

Thứ CN (09:00 - 11:00)
hàng tuần

15/08/2021 00:00 - 15/08/2021 00:00

Nội dung khóa học

thumoi_1508_NoiTQ-01

Cùng chủ đề