15/08/2021 - PHỐI HỢP LIÊN CHUYÊN KHOA TRONG ĐỘT QUỴ LIÊN QUAN RUNG NHĨ

15/08/2021 - PHỐI HỢP LIÊN CHUYÊN KHOA TRONG ĐỘT QUỴ LIÊN QUAN RUNG NHĨ

Mã khóa học: 150821-liennganh
Số buổi: 1
Số tiết học: 2
Khai giảng: 15/08/2021
Thời gian học: 1 ngày
Lịch học: Chủ nhật (08:30 - 11:30)
Hình thức học: Trực tuyến
Thông báo chiêu sinh
Nội dung khóa học