17/07/2021 - Vắc xin phòng COVID-19 và Chăm sóc giảm nhẹ

17/07/2021 - Vắc xin phòng COVID-19 và Chăm sóc giảm nhẹ

Mã khóa học: LaoKhoa-170721
Số buổi: 1
Số tiết học: 2
Khai giảng: 17/07/2021
Thời gian học: 1 ngày
Lịch học: Thứ 7 (09:00 - 11:30)
Hình thức học: Trực tuyến

Tham dự chương trình: Miễn phí

Phí cấp Giấy chứng nhận CME: 300.000 đồng/ học viên


Thông báo chiêu sinh
Nội dung khóa học