28/07/2021 - Vắc xin phòng COVID-19 và sức khỏe cộng đồng

28/07/2021 - Vắc xin phòng COVID-19 và sức khỏe cộng đồng

Mã khóa học: hoithao_280721
Số buổi: 1
Số tiết học: 3
Khai giảng: 28/07/2021
Thời gian học: 1 ngày
Lịch học: Thứ 4 (09:30 - 12:00)
Hình thức học: Trực tuyến
Thông báo chiêu sinh
Nội dung khóa học