CĂNG CHỈ CƠ BẢN TRONG THẨM MỸ DA

CĂNG CHỈ CƠ BẢN TRONG THẨM MỸ DA, KHÓA 13

Mã khóa học: CC13-UMC
Số tiết học: 136
Khai giảng: 06/05/2024
Thời gian học: 06/05/2024 - 24/05/2024
Lịch học: Thứ 2, 3, 4, 5, 6 Hàng tuần
Hình thức học: Trực tiếp
Học phí: 28.000.000đ
Mục tiêu khóa học
Đối tượng đăng ký
Nội dung khóa học
Danh sách giảng viên
Địa điểm học