Chiêu sinh Chương trình Đào tạo "Ngoại ngữ đầu vào cho thí sinh tham gia tuyển sinh trình độ Thạc sĩ tại Đai Học Y Dược TP..HCM

Chiêu sinh Chương trình Đào tạo "Ngoại ngữ đầu vào cho thí sinh tham gia tuyển sinh trình độ Thạc sĩ tại Đai Học Y Dược TP..HCM

(5)
Số tiết học: 48
Khai giảng:
Lịch học: Thứ 2, 3, 5, 6 (17:45 - 21:05) Hàng tuần
Loại hình đào tạo: Bồi dưỡng và Cập nhật kiến thức
Hình thức học: Trực tiếp
Địa chỉ học: 217 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP. HCM

Để tạo điều kiện cho các thí sinh có nguyện vọng đăng ký dự thi trình độ thạc sĩ từ năm 2022; Trung tâm Đào tạo nhân lực y tế theo nhu cầu xã hội thuộc Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh thường xuyên tổ chức chiêu sinh các Khóa: Chương trình đào tạo “Ngoại ngữ đầu vào cho thí sinh tham gia tuyển sinh trình độ thạc sĩ tại Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh”.


Cùng chủ đề