CỘNG HƯỞNG TỪ BỤNG - CHẬU

CỘNG HƯỞNG TỪ BỤNG - CHẬU

Mã khóa học: CHT_ĐTNL
Số buổi: 4
Số giờ tín chỉ: 6
Khai giảng: 27/06/2024
Thời gian học: 27/06/2024 - 28/06/2024
Lịch học: Thứ 5, 6
Hình thức học: Trực tiếp
Địa chỉ học: 217 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Học phí: 2.000.000đ Đăng ký học
Thông báo chiêu sinh
Mục tiêu khóa học
Đối tượng đăng ký
Nội dung khóa học
Danh sách giảng viên
Địa điểm học
Lịch khai giảng liên quan