ĐÀO TẠO LIÊN TỤC CHO NGƯỜI LÀM CÔNG TÁC DƯỢC LÂM SÀNG TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

ĐÀO TẠO LIÊN TỤC CHO NGƯỜI LÀM CÔNG TÁC DƯỢC LÂM SÀNG TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

Mã khóa học: DLS4-D
Số tiết học: 120
Khai giảng: 06/05/2024
Thời gian học: 06/05/2024 - 07/06/2024
Hình thức học: Trực tiếp kết hợp với trực tuyến
Học phí: 12.000.000đ
Mục tiêu khóa học
Đối tượng đăng ký
Nội dung khóa học
Danh sách giảng viên
Địa điểm học