ĐIỆN TÂM ĐỒ

ĐIỆN TÂM ĐỒ, KHÓA 14

Mã khóa học: ECG_K14_Noi
Số tiết học: 354
Khai giảng: 02/07/2024
Thời gian học: 02/07/2024 - 20/09/2024
Lịch học: Thứ 3, 4, 5, 6 (13:30 - 15:30)
Hình thức học: Trực tiếp
Học phí: 9.000.000đ Đăng ký học
Mục tiêu khóa học
Đối tượng đăng ký
Nội dung khóa học
Danh sách giảng viên
Địa điểm học