ĐIỀU TRỊ CAN THIỆP ĐAU MẠN TÍNH BẰNG SÓNG CAO TẦN CƠ BẢN

ĐIỀU TRỊ CAN THIỆP ĐAU MẠN TÍNH BẰNG SÓNG CAO TẦN CƠ BẢN

(6)
Số tiết học: 520
Khai giảng:
Loại hình đào tạo: Bồi dưỡng Sau Đại học
Hình thức học: Trực tiếp
Địa chỉ học: 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

Đau mạn tính là thường gặp và là nguyên nhân ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, gây mất ngày công lao động. Điều trị đau mạn tính chỉ mới bắt đầu được quan tâm trong vài năm gần đây. Ứng dụng sóng cao tần trong điều trị đau mạn tính được xem là kỹ thuật điều trị đau mạn tính hiện đại, hiệu quả và phổ biến, giúp kiểm soát dẫn truyền thần kinh trong cơ chế đau.


Lịch khai giảng
Mã khóa Tên khóa Lịch học Thời gian Địa chỉ học
SHC_163 ĐIỀU TRỊ CAN THIỆP ĐAU MẠN TÍNH BẰNG SÓNG CAO TẦN CƠ BẢN, KHÓA 02

07/11/2022 00:00 - 24/02/2023 00:00

ĐTĐMTK3-BVĐHYD ĐIỀU TRỊ CAN THIỆP ĐAU MẠN TÍNH BẰNG SÓNG CAO TẦN CƠ BẢN, KHÓA 03

24/04/2023 00:00 - 21/07/2023 00:00

ĐTĐMTK4-UMC ĐIỀU TRỊ CAN THIỆP ĐAU MẠN TÍNH BẰNG SÓNG CAO TẦN CƠ BẢN - KHÓA 04

18/09/2023 00:00 - 15/12/2023 00:00

215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
ĐTĐMTK5-UMC ĐIỀU TRỊ CAN THIỆP ĐAU MẠN TÍNH BẰNG SÓNG CAO TẦN CƠ BẢN, KHÓA 05

Thứ 2, 3, 4, 5, 6 (08:00 - 16:30)
hàng tuần

19/02/2024 00:00 - 17/05/2024 00:00

Mục tiêu khóa học

* Kiến thc:

1. Trình bày được cách chẩn đoán các bệnh đau mạn tính và phân loại ICD-11 về đau mạn tính.

2. Trình bày được tổng quan về sóng cao tần.

3. Trình bày được cách ứng dụng sóng cao tần trong điều trị đau mạn tính.

4. Trình bày được cách chẩn đoán bệnh rễ thần kinh cổ.

5. Trình bày được cách chẩn đoán bệnh rễ thần kinh thắt lưng.

6. Trình bày được cách điều trị các bệnh lý đau lưng thấp mạn tính.

7. Mô tả được các cận lâm sàng thường dùng trong chẩn đoán đau mạn tính.

8. Trình bày được cách điều trị bệnh rễ thần kinh thắt lưng – cùng.

* Kỹ năng:

9. Thực hiện thành thạo các thủ thuật và kỹ thuật can thiệp điều trị đau mạn tính.

10. Thực hiện thành thạo các thủ thuật và kỹ thuật liên bệnh rễ thần kinh cổ.

11. Thực hiện thành thạo các thủ thuật và kỹ thuật liên bệnh rễ thần kinh thắt lưng – cùng.

12.  Đánh giá nguy cơ và lợi ích của thủ thuật, chọn lựa người bệnh.

* Thái độ:

13. Ý thức được tầm quan trọng của việc đánh giá nguy cơ và lợi ích của thủ thuật, chọn lựa người bệnh.

14. Ý thức được tầm quan trọng của việc ra quyết định đúng đắn trong điều trị đau mạn tính cho người bệnh.

Đối tượng đăng ký

Bác sĩ Y đa khoa có 01 trong các điều kiện sau:

- Có chứng chỉ hành nghề một trong các chuyên ngành: Đa khoa, hệ Nội, hệ Ngoại, Ngoại Thần kinh, Thần kinh, Tâm thần kinh, Chẩn đoán hình ảnh, Chấn thương chỉnh hình, Gây mê hồi sức.

- Có xác nhận 01 năm công tác tại một trong các chuyên khoa: Ngoại Thần kinh, Thần kinh, Tâm thần kinh, Chẩn đoán hình ảnh, Chấn thương chỉnh hình, Gây mê hồi sức, Khoa/Đơn vị Điều trị can thiệp đau.

- Có Chứng chỉ đào tạo một trong các chuyên ngành: Ngoại Thần kinh, Thần kinh, Tâm thần kinh, Chẩn đoán hình ảnh, Chấn thương chỉnh hình, Gây mê hồi sức, Điều trị can thiệp đau.

Nội dung khóa học

STT

Tên bài giảng - Giảng viên

Tổng số

Lý thuyết

Thực hành

1

Đau mạn tính và phân loại ICD-11 về đau mạn tính

TS BS. Lê Viết Thắng

08

08

0

2

Tổng quan sóng cao tần

TS BS. Nguyễn Minh Anh

04

04

0

3

Ứng dụng sóng cao tần trong điều trị đau mạn tính

TS BS. Nguyễn Minh Anh

ThS BS. Đỗ Trọng Phước

04

04

0

4

Bệnh rễ thần kinh cổ

TS BS. Nguyễn Minh Anh

ThS BS. Nguyễn Nhựt Linh

06

06

0

5

 Bệnh rễ thần kinh thắt lưng

TS BS. Nguyễn Minh Anh

06

06

0

6

Đau lưng thấp mạn tính

TS BS. Nguyễn Minh Anh

ThS BS. Đỗ Trọng Phước

08

08

0

7

Cận lâm sàng chẩn đoán đau mạn tính

TS BS. Lê Viết Thắng

08

08

0

8

Điều trị nội khoa trong đau mạn tính

TS BS. Nguyễn Minh Anh

04

04

0

9

Hội chứng thất bại sau phẫu thuật cột sống thắt lưng cùng

TS BS. Lê Viết Thắng

ThS BS. Đỗ Trọng Phước

08

08

0

10

Cách sử dụng hệ thống máy C-arm, máy G4

TS BS. Lê Viết Thắng

ThS BS. Đỗ Trọng Phước

48

0

48

11

Giải phẫu ứng dụng trên hình C-arm trong phòng mổ

TS BS. Nguyễn Minh Anh

ThS BS. Đỗ Trọng Phước

48

0

48

12

Glucocorticoid trong phong bế thần kinh

TS BS. Nguyễn Minh Anh

48

0

48

13

Chuẩn bị người bệnh trước thủ thuật can thiệp

TS BS. Nguyễn Minh Anh

48

0

48

14

Can thiệp phong bế thần kinh thắt lưng bằng Steroid

TS BS. Lê Viết Thắng

ThS BS. Đỗ Trọng Phước

48

0

48

15

Can thiệp phong bế thần kinh cổ bằng Steroid

TS BS. Lê Viết Thắng

ThS BS. Đỗ Trọng Phước

88

0

88

16

Can thiệp khối khớp bên bằng RFA trong đau lưng mạn tính

TS BS. Nguyễn Minh Anh

ThS BS. Đỗ Trọng Phước

88

0

88

17

Can thiệp khớp cùng chậu bằng RFA trong đau khớp cùng chậu mạn tính

TS BS. Nguyễn Minh Anh

ThS BS. Đỗ Trọng Phước

48

0

48

 

Tổng số tiết

520

56

464

 

Danh sách giảng viên

- TS BS. Nguyễn Minh Anh

- TS BS. Lê Viết Thắng

- ThS BS. Nguyễn Nhựt Linh (Trợ giảng)

- ThS BS. Đỗ Trọng Phước (Trợ giảng)

Địa điểm học

Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh. Số 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

Cùng chủ đề