GÂY TÊ VÙNG VỚI HƯỚNG DẪN SIÊU ÂM

GÂY TÊ VÙNG VỚI HƯỚNG DẪN SIÊU ÂM, KHÓA 12

Mã khóa học: GTVK12-Y
Số tiết học: 120
Khai giảng: 03/06/2024
Thời gian học: 03/06/2024 - 21/06/2024
Hình thức học: Trực tiếp
Học phí: 7.000.000đ
Thông báo chiêu sinh
Mục tiêu khóa học
Đối tượng đăng ký
Nội dung khóa học
Danh sách giảng viên
Địa điểm học