HỌC PHẦN SIÊU ÂM CƠ XƯƠNG KHỚP CƠ BẢN

HỌC PHẦN SIÊU ÂM CƠ XƯƠNG KHỚP CƠ BẢN, KHÓA 14

Mã khóa học: SACXK_K14_CES
Số buổi: 10
Số tiết học: 45
Khai giảng: 27/05/2024
Thời gian học: 27/05/2024 - 31/05/2024
Lịch học: Thứ 2, 3, 4, 5, 6 (08:00 - 16:30)
Hình thức học: Trực tiếp
Địa chỉ học: 217 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Học phí: 6.000.000đ
Đã đủ số lượng đăng ký
Mục tiêu khóa học
Đối tượng đăng ký
Nội dung khóa học
Danh sách giảng viên
Địa điểm học