HỌC PHẦN SIÊU ÂM CƠ XƯƠNG KHỚP CƠ BẢN

HỌC PHẦN SIÊU ÂM CƠ XƯƠNG KHỚP CƠ BẢN, KHÓA 14

Mã khóa học: SACXK_K14_CES
Số buổi: 10
Số tiết học: 45
Khai giảng: 27/05/2024
Thời gian học: 27/05/2024 - 31/05/2024
Lịch học: Thứ 2, 3, 4, 5, 6 (08:00 - 16:30)
Hình thức học: Trực tiếp
Địa chỉ học: 217 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Học phí: 6.000.000đ
Đã đủ số lượng đăng ký
Mục tiêu khóa học
Đối tượng đăng ký
Nội dung khóa học
Danh sách giảng viên
Địa điểm học
Lịch khai giảng liên quan