KHẢO SÁT ĐỘT BIẾN GEN BẰNG KỸ THUẬT GIẢI TRÌNH TỰ CHUỖI DNA

KHẢO SÁT ĐỘT BIẾN GEN BẰNG KỸ THUẬT GIẢI TRÌNH TỰ CHUỖI DNA

Số tiết học: 80
Khai giảng: Sắp khai giảng
Loại hình đào tạo: Chuyển giao Kỹ thuật và Công nghệ
Hình thức học: Trực tiếp
Địa chỉ học: 217 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

Cùng với sự phát triển không ngừng của nền y khoa hiện đại, Sinh học phân tử đóng vai trò ngày càng quan trọng, Trung tâm Y sinh học phân tử là nơi huấn luyện các kỹ thuật sinh học phân tử thông dụng cho các phòng xét nghiệm khác, đồng thời cập nhật và triển khai các kỹ thuật mới phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe toàn dân, thực hiện đúng vai trò của đơn vị khi được thành lập. Dựa trên nhu cầu đào tạo đội ngũ cán bộ nhân viên y tế của các bệnh viện và phòng khám, khóa học “Khảo sát đột biến gen bằng kỹ thuật giải trình tự chuỗi DNA” được tổ chức nhằm giúp học viên thực hiện được các thao tác trong quy trình kỹ thuật và phân tích được kết quả giải trình tự DNA để phát hiện tình trạng đột biến gen ở người và vi sinh vật.


Lịch khai giảng
Mã khóa Tên khóa Lịch học Thời gian Địa chỉ học
KSGEN_2024_SHPT KHẢO SÁT ĐỘT BIẾN GEN BẰNG KỸ THUẬT GIẢI TRÌNH TỰ CHUỖI DNA 217 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
SHC_59 KHẢO SÁT ĐỘT BIẾN GEN BẰNG KỸ THUẬT GIẢI TRÌNH TỰ CHUỖI DNA

Thứ 2, 3, 4, 5, 6 ( - )
hàng tuần

217 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Mục tiêu khóa học

*Kiến thc:

  1. Hiểu rõ nguyên tắc kỹ thuật giải trình tự DNA theo phương pháp của Sanger.
  2. Trình bày được một số kiến thức cơ bản về sinh học phân tử để có thể vận dụng tham khảo các nghiên cứu chuyên sâu hơn.
  3. Nêu được khả năng ứng dụng và tính thực tiễn của các chẩn đoán sinh học phân tử trong thực hành lâm sàng.

*Kỹ năng:

  1. Thực hiện được các thao tác trong quy trình kỹ thuật tách chiết DNA.
  2. Thực hiện được thao tác PCR.
  3. Phân tích được kết quả giải trình tự DNA để phát hiện tình trạng đột biến gen ở người và vi sinh vật.

*Thái độ:

  1. Nhận thức được vai trò quan trọng của kỹ thuật giải trình tự DNA trong nhiên cứu và ứng dụng y sinh học phân tử.
  2. Nhận thức được tầm quan trọng của sinh học phân tử trong lĩnh vực y học, tuân thủ các nguyên tắc y đức khi đưa ra chỉ định thực hiện xét nghiệm.

 

Đối tượng đăng ký

Bác sĩ, dược sĩ, cử nhân (xét nghiệm, sinh học, hóa học, y tế công cộng, điều dưỡng…), kỹ thuật viên.

Nội dung khóa học

TT

Tên bài

Số tín chỉ/tiết học

 

Lý thuyết

Thực hành

Tổng

cộng

Lab

BP (BN)

1

Kỹ thuật tách chiết nucleic acid (DNA và RNA)

PGS.TS.BS. Hoàng Anh Vũ

4

16

-

20

2

Kỹ thuật khuếch đại gen (PCR)

PGS.TS.BS. Đỗ Đức Minh

4

16

 

20

3

Kỹ thuật giải trình tự chuỗi DNA theo phương pháp Sanger

PGS.TS.BS. Hoàng Anh Vũ

24

16

-

40

 

Tổng số tiết học

32

48

-

80

 

 

Danh sách giảng viên

1. PGS.TS.BS. Hoàng Anh Vũ – Giám đốc Trung tâm Y sinh học phân tử

2. PGS.TS.BS. Đỗ Đức Minh – Phó Giám đốc Trung tâm Y sinh học phân tử

 

Địa điểm học

Lý thuyết: Phòng họp - Trung tâm Y sinh học phân tử.

Thực hành: Các phòng thí nghiệm - Trung tâm Y sinh học phân tử.

 

Cùng chủ đề