KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN CƠ BẢN (3 THÁNG)

KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN CƠ BẢN (3 THÁNG), KHÓA 02

Mã khóa học: KSNK2-UMC
Số tiết học: 560
Khai giảng: 06/05/2024
Thời gian học: 06/05/2024 - 09/08/2024
Lịch học: Thứ 2, 3, 4, 5, 6
Hình thức học: Trực tiếp
Học phí: 14.500.000đ
Mục tiêu khóa học
Đối tượng đăng ký
Nội dung khóa học
Danh sách giảng viên
Địa điểm học