KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN CƠ BẢN

KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN CƠ BẢN, KHÓA 05

Mã khóa học: KSNK_K5_YTCC
Số tiết học: 50
Khai giảng: 02/04/2024
Thời gian học: 02/04/2024 - 11/04/2024
Hình thức học: Trực tuyến
Địa chỉ học: Học trực tuyến
Học phí: 3.000.000đ
Mục tiêu khóa học
Đối tượng đăng ký
Nội dung khóa học
Danh sách giảng viên
Địa điểm học
Lịch khai giảng liên quan