KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG CƠ BẢN VỀ CHUYÊN KHOA MẮT

KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG CƠ BẢN VỀ CHUYÊN KHOA MẮT, KHÓA 19

Mã khóa học: MATK19-Y
Số tiết học: 1000
Khai giảng: 09/09/2024
Thời gian học: 09/09/2024 - 21/03/2025
Hình thức học: Trực tiếp
Học phí: 20.000.000đ Đăng ký học
Mục tiêu khóa học
Đối tượng đăng ký
Nội dung khóa học
Danh sách giảng viên
Địa điểm học