KIẾN THỨC VÀ THỰC HÀNH CHĂM SÓC DA

KIẾN THỨC VÀ THỰC HÀNH CHĂM SÓC DA, KHÓA 04

Mã khóa học: CSDK4-Y
Số tiết học: 100
Khai giảng: 03/04/2024
Thời gian học: 03/04/2024 - 03/05/2024
Hình thức học: Trực tiếp
Học phí: 15.000.000đ
Đã đủ số lượng đăng ký
Mục tiêu khóa học
Đối tượng đăng ký
Nội dung khóa học
Danh sách giảng viên
Địa điểm học