KỸ THUẬT TIÊM KHỚP - TIÊM MÔ QUANH GÂN

KỸ THUẬT TIÊM KHỚP - TIÊM MÔ QUANH GÂN, KHÓA 52

Mã khóa học: TKK52-CES
Số buổi: 10
Số tiết học: 45
Khai giảng: 25/03/2024
Thời gian học: 25/03/2024 - 29/03/2024
Lịch học: Thứ 2, 3, 4, 5, 6 (08:00 - 16:30)
Hình thức học: Trực tiếp
Học phí: 6.000.000đ
Đã đủ số lượng đăng ký
Mục tiêu khóa học
Đối tượng đăng ký
Nội dung khóa học
Danh sách giảng viên
Địa điểm học