KỸ THUẬT XÉT NGHIỆM SINH HỌC PHÂN TỬ CƠ BẢN

KỸ THUẬT XÉT NGHIỆM SINH HỌC PHÂN TỬ CƠ BẢN

Số tiết học: 520
Khai giảng:
Loại hình đào tạo: Bồi dưỡng và Cập nhật kiến thức
Hình thức học: Trực tiếp
Địa chỉ học: Số 201 Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

Kỹ thuật xét nghiệm sinh học phân tử là một lĩnh vực xét nghiệm mới, chuyên sâu trên đối tượng là acid nucleic hoặc protein nhằm hỗ trợ cho các nhà lâm sàng có thêm cơ sở khoa học vững chắc về cơ chế bệnh sinh của các bệnh di truyền, bệnh nhiễm và ung thư trong chẩn đoán, theo dõi và đánh giá hiệu quả sau điều trị, như kỹ thuật real-time PCR định lượng virus viêm gan siêu vi B/C hay virus HIV, kỹ thuật giải trình tự gene Sanger phát hiện đột biến kháng thuốc, kỹ thuật lai phân tử, kỹ thuật MLPA, QF-PCR…

Chương trình kỹ thuật xét nghiệm sinh học phân tử được xây dựng nhằm cung cấp một số khái niệm và phương pháp thực hành cơ bản, nâng cao và một số chuyên đề về chẩn đoán phân tử cho các học viên chưa từng tiếp xúc với các phương pháp hay quy trình chẩn đoán phân tử hoặc đã từng có cơ hội làm việc với các kỹ thuật này. Với mục tiêu đó, chương trình kỹ thuật xét nghiệm sinh học phân tử đã được xây dựng theo hướng thực hành, chỉ nhắc lại và cập nhật một số kiến thức cơ bản, tập trung vào các điểm cốt lõi mà người kỹ thuật viên thực hiện xét nghiệm thường hay gặp phải và là nền tảng cho các bậc học cao hơn..


Lịch khai giảng
Mã khóa Tên khóa Lịch học Thời gian Địa chỉ học
KTXNSHPTK1-UMC KỸ THUẬT XÉT NGHIỆM SINH HỌC PHÂN TỬ CƠ BẢN, KHÓA 01

Thứ 2, 3, 4, 5, 6 ( - )
hàng tuần

15/04/2024 00:00 - 12/07/2024 00:00

Mục tiêu khóa học

-      Mục tiêu chung: Sau khi hoàn thành khóa đào tạo, học viên có năng lực cơ bản để thực hiện và phân tích kết quả xét nghiệm sinh học phân tử cơ bản (Real-time PCR); giải trình tự gene Sanger và đánh giá kết quả giải trình tự gene; định danh, phân loại và xác định đột biến gene vi sinh vật.

-      Mục tiêu cụ thể:

*Kiến thức

       1.    Trình bày được các vấn đề chung về chẩn đoán phân tử: Tách chiết acid nucleic, PCR, real-time PCR, giải trình tự gene Sanger

       2.    Trình bày được nguyên lý các phương pháp tách chiết acid nucleic, cách chọn lựa phương pháp tách chiết phù hợp cho từng đối tượng

       3.    Trình bày được nguyên lý phản ứng PCR / real-time PCR và giải trình tự gene Sanger

       4.    Trình bày được phương pháp giải quyết vấn đề phát sinh khi xét nghiệm bằng phương pháp PCR / real-time PCR và giải trình tự gene Sanger

       5.    Trình bày được các nguyên tắc về an toàn sinh học trong phòng xét nghiệm sinh học phân tử

*Kỹ năng

       6.    Thực hiện được kỹ năng thiết kế mồi cho phản ứng PCR, real-time PCR và giải trình tự gene

       7.    Thực hiện được phương pháp real-time PCR để định lượng virus viêm gan siêu vi B và C (Đường chuẩn, chứng nội / ngoại sinh)

       8.    Thực hiện được phương pháp real-time PCR để phát hiện TB (Lao)

       9.    Thực hiện được phương pháp real-time PCR để phát hiện CT-NG

    10.    Thực hiện được phương pháp real-time PCR phát hiện và định kiểu gene cagA và vacA của vi khuẩn H. pylori

    11.    Thực hiện được phương pháp multiplex real-time PCR để xác định kiểu gene HPV

    12.    Phân tích được kiểu gene và đột biến kháng thuốc HBV/HCV bằng giải trình tự gene Sanger

    13.    Xây dựng được cây phân loài HBV/HCV

    14.    Phát hiện được đột biến gene kháng thuốc clarithromycin và levofloxacin của vi khuẩn H. pylori bằng phương pháp giải trình tự gene Sanger

    15.    Phát hiện được đột biến KRAS exon 12 và 13 bằng phương pháp giải trình tự gene

    16.    Sử dụng được các phần mềm tin sinh học như BioEdit, ClustalX, Geneious để phân tích trình tự gene

    17.    Xác định được các giá trị chẩn đoán của xét nghiệm sinh học phân tử bằng phương pháp định tính và định lượng

*Thái độ

    18.    Ý thức được tầm quan trọng của xét nghiệm sinh học phân tử trong thực hành lâm sàng

    19.    Ý thức được ứng dụng đa dạng của xét nghiệm sinh học phân tử trong y học

    20.    Giải quyết được các vấn đề phát sinh khi thực hiện xét nghiệm sinh học phân tử.

Đối tượng đăng ký

Bác sĩ đa khoa, Dược sĩ (đại học), Cử nhân (đại học) hoặc Kỹ sư chuyên ngành: Xét nghiệm, sinh học, công nghệ sinh học, hóa học.

Nội dung khóa học

Stt

Tên bài – Giảng viên

Số tín chỉ/tiết học

Lý thuyết

Thực hành

Tổng số

Lab

BP

(BN)

1

Tách chiết acid nucleic, điện di, đo mật độ quang và PCR

TS. Nguyễn Tuấn Anh

CN. Ngô Đông Kha

16

16

0

32

2

Phương pháp real-time PCR định tính

TS. Nguyễn Tuấn Anh

CN. Nguyễn Thanh Danh

16

48

0

64

3

Xác định giá trị chẩn đoán của phương pháp sinh học phân tử: Phương pháp định tính

TS. Nguyễn Tuấn Anh

16

16

0

32

4

Thiết kế và an toàn phòng thí nghiệm sinh học phân tử

TS. Nguyễn Tuấn Anh

16

16

0

32

5

Một số phương pháp sinh học phân tử nâng cao

TS. Nguyễn Tuấn Anh

20

24

0

44

6

Phương pháp real-time PCR định lượng

TS. Nguyễn Tuấn Anh

CN. Nguyễn Thanh Danh

CN. Ngô Đông Kha

28

56

0

84

7

Xác định giá trị chẩn đoán của phương pháp sinh học phân tử: Phương pháp định lượng

TS. Nguyễn Tuấn Anh

20

24

0

44

8

Giải trình tự gene Sanger

TS. Nguyễn Tuấn Anh

CN. Nguyễn Thanh Danh

16

24

0

40

9

Phân tích đột biến kháng thuốc và kiểu gene của virus viêm gan siêu vi B/C

TS. Nguyễn Tuấn Anh

CN. Ngô Đông Kha

16

24

0

40

10

Phân tích đột biến kháng thuốc clarithromycin và levofloxacin của vi khuẩn H. pylori

TS. Nguyễn Tuấn Anh

CN. Nguyễn Thanh Danh

16

24

0

40

11

Xác định đột biến gene KRAS tại codon 12 & 13

TS. Nguyễn Tuấn Anh

CN. Ngô Đông Kha

8

12

0

20

12

Kiểm soát chất lượng giải trình tự gene Sanger

TS. Nguyễn Tuấn Anh

16

32

0

48

13

Đánh giá cuối khóa, thảo luận

TS. Nguyễn Tuấn Anh

CN. Ngô Đông Kha

 

 

 

 

 

Tổng số tín chỉ/tiết học

204

316

0

520

 

 

Danh sách giảng viên

-  TS. Nguyễn Tuấn Anh, Phụ trách Trung tâm Đào tạo và Chẩn đoán Y Sinh học phân tử, Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

*Danh sách giảng viên trợ giảng

-  ThS. Ngô Đông Kha, Trung tâm Đào tạo và Chẩn đoán Y Sinh học phân tử, Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

-  CN. Nguyễn Thanh Danh, Trung tâm Đào tạo và Chẩn đoán Y Sinh học phân tử, Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

- CN. Đoàn Nguyễn An Khang, Trung tâm Đào tạo và Chẩn đoán Y Sinh học phân tử, Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Địa điểm học

Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh – Cơ sở 2, Số 201 Nguyễn Chí Thanh, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

Cùng chủ đề