KỸ THUẬT XÉT NGHIỆM SINH HỌC PHÂN TỬ CƠ BẢN

KỸ THUẬT XÉT NGHIỆM SINH HỌC PHÂN TỬ CƠ BẢN, KHÓA 01

Mã khóa học: KTXNSHPTK1-UMC
Số tiết học: 520
Khai giảng: 15/04/2024
Thời gian học: 15/04/2024 - 12/07/2024
Lịch học: Thứ 2, 3, 4, 5, 6 Hàng tuần
Hình thức học: Trực tiếp
Học phí: 18.800.000đ
Đã đủ số lượng đăng ký
Mục tiêu khóa học
Đối tượng đăng ký
Nội dung khóa học
Danh sách giảng viên
Địa điểm học