NGHIỆP VỤ HỘ LÝ TRỢ GIÚP CHĂM SÓC DÀNH CHO NHÂN VIÊN CÔNG TÁC TẠI CƠ SỞ Y TẾ

NGHIỆP VỤ HỘ LÝ TRỢ GIÚP CHĂM SÓC DÀNH CHO NHÂN VIÊN CÔNG TÁC TẠI CƠ SỞ Y TẾ - KHÓA 02

Mã khóa học: HLK2-UMC
Số tiết học: 1146
Khai giảng: 01/07/2024
Thời gian học: 01/07/2024 - 14/12/2024
Hình thức học: Trực tiếp
Học phí: 23.000.000đ Đăng ký học
Mục tiêu khóa học
Đối tượng đăng ký
Nội dung khóa học
Danh sách giảng viên
Địa điểm học