NHA KHOA KỸ THUẬT CAO

NHA KHOA KỸ THUẬT CAO, KHÓA 03

Mã khóa học: NKKTC3-RHM
Số tiết học: 136
Khai giảng: 20/05/2024
Thời gian học: 20/05/2024 - 11/12/2024
Hình thức học: Trực tiếp
Địa chỉ học: Số 652 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Học phí: 35.000.000đ
Thông báo chiêu sinh
Mục tiêu khóa học
Đối tượng đăng ký
Nội dung khóa học
Danh sách giảng viên
Địa điểm học