NỘI SOI DẠ DÀY

NỘI SOI DẠ DÀY, KHÓA 18

Mã khóa học: NSDDK18-UMC
Số tiết học: 520
Khai giảng: 04/03/2024
Thời gian học: 04/03/2024 - 31/05/2024
Lịch học: Thứ 2, 3, 4, 5, 6 Hàng tuần
Hình thức học: Trực tiếp
Học phí: 19.000.000đ
Mục tiêu khóa học
Đối tượng đăng ký
Nội dung khóa học
Danh sách giảng viên
Địa điểm học