PHẪU THUẬT CỘT SỐNG CƠ BẢN

PHẪU THUẬT CỘT SỐNG CƠ BẢN

Số tiết học: 1040
Khai giảng:
Loại hình đào tạo: Bồi dưỡng Sau Đại học
Hình thức học: Trực tiếp

Phẫu thuật cột sống là một lĩnh vực chuyên sâu, áp dụng các biện pháp chẩn đoán và điều trị các vấn đề liên quan đến bệnh lý cột sống. Cùng với các phương pháp điều trị khác, phẫu thuật cột sống được chỉ định phù hợp giúp cải thiện chức năng thần kinh. Khóa học “Phẫu thuật cột sống cơ bản” cung cấp các kiến thức cũng như kỹ năng căn bản nhất trong phẫu thuật các bệnh lý liên quan đến phẫu thuật cột sống.


Lịch khai giảng
Mã khóa Tên khóa Lịch học Thời gian Địa chỉ học
PTCSCB_K1_Y PHẪU THUẬT CỘT SỐNG CƠ BẢN, KHÓA 01

26/02/2024 00:00 - 23/08/2024 00:00

217 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Mục tiêu khóa học

 Sau khi hoàn thành khóa đào tạo, học viên có đủ năng lực trong chẩn đoán, chỉ định phẫu thuật, nắm vững các kỹ năng phẫu thuật cột sống cơ bản cũng như các vấn đề chăm sóc hậu phẫu.

* Kiến thc:

1. Trình bày giải phẫu cột sống và ứng dụng giải phẫu vào phẫu thuật.

2. Trình bày chẩn đoán, phân loại chấn thương cột sống cổ - thắt lưng.

3. Trình bày chỉ định điều trị chấn thương cột sống cổ - thắt lưng.

4. Tiếp cận được chẩn đoán thoát vị đĩa đệm cột sống cổ - thắt lưng.

5. Phân loại được những vùng thoát vị đĩa đệm cột sống cổ - thắt lưng.

6. Vận dụng các cận lâm sàng vào chẩn đoán thoát vị đĩa đệm cột sống cổ - thắt lưng.

7. Trình bày nguyên tắc, phương pháp điều trị thoát vị đĩa đệm cột sống cổ - thắt lưng.

8. Tiếp cận được chẩn đoán hẹp ống sống cổ.

9. Vận dụng các cận lâm sàng vào chẩn đoán hẹp sống cổ.

10. Trình bày nguyên tắc, phương pháp điều trị hẹp ống sống cổ.

11. Tiếp cận được chẩn đoán trượt đốt sống thắt lưng, hẹp ống sống thắt lưng.

12. Hiểu và vận dụng các cận lâm sàng hổ trợ chẩn đoán, nguyên tắc, phương pháp điều trị trượt đốt sống, hẹp ống sống thắt lưng.

13. Tiếp cận được chẩn đoán: u nội tủy, u trong màng cứng ngoài tủy, và ung thư di căn cột sống.

14. Vận dụng các cận lâm sàng vào chẩn đoán u nội tủy, u trong màng cứng ngoài tủy và ung thư di căn cột sống.

15. Trình bày nguyên tắc, phương pháp điều trị u nội tủy, u trong màng cứng ngoài tủy và ung thư di căn cột sống

16. Trình bày phân loại, chẩn đoán và các phương điều trị bệnh lý nhiễm trùng cột sống.

* Kỹ năng:

17. Thực hành cắt bản sống giải ép cột sống cổ lối sau, bắt vít khối bên cột sống cổ.

18. Thực hành cắt bản sống giải ép, bắt vít chân cung cột sống thắt lưng.

19. Thực hành sinh thiết và giải ép cột sống trong ung thư di căn cột sống.

20. Thực hành lấy nhân đệm cột sống cổ và hàn xương lối trước ACDF.

21. Thực hành lấy nhân đệm cột sống thắt lưng dưới kính vi phẫu.

22. Thực hành lấy u tuỷ dưới kính vi phẫu.

23. Thực hành chẩn đoán và điều trị nhiễm trùng cột sống thắt lưng.

* Thái độ:

24. Ý thức được tầm quan trọng của việc đánh giá nguy cơ và lợi ích của thủ thuật, chọn lựa người bệnh.

25. Ý thức được tầm quan trọng của việc ra quyết định đúng đắn trong điều trị bệnh lý cột sống cho người bệnh.

Đối tượng đăng ký

Bác sĩ Y đa khoa có 01 trong các điều kiện sau:

-  Có chứng chỉ hành nghề chuyên khoa Ngoại Thần kinh, Chấn thương chỉnh hình.

-  Đã tốt nghiệp sau đại học chuyên khoa Ngoại Thần kinh, Chấn thương chỉnh hình.

-  Có chứng chỉ hành nghề chuyên khoa Ngoại đang công tác tại khoa Ngoại Thần kinh, khoa Chấn thương chỉnh hình (có giấy xác nhận/giấy giới thiệu của Thủ trưởng đơn vị công tác).

          Đã có 01 năm công tác tại khoa Ngoại Thần kinh, khoa Chấn thương chỉnh hình, Khoa/ Đơn vị Cột Sống (có giấy xác nhận/giấy giới thiệu của Thủ trưởng đơn vị công tác).

Nội dung khóa học

TT

Tên bài

Mục tiêu bài học

Số tiết học

Lý thuyết

Thực hành

Tổng số

Lab

BV

1

Giải phẫu cột sống và ứng dụng trong phẫu thuật

- Trình bày giải phẫu cột sống.

- Trình bày ứng dụng giải phẫu vào phẫu thuật.

16

 

64

80

2

Chấn thương cột sống cổ

- Trình bày chẩn đoán, phân loại chấn thương cột sống cổ.

- Trình bày chỉ định điều trị chấn thương cột sống cổ.

16

 

72

88

3

Chấn thương cột sống thắt lưng

- Trình bày chẩn đoán, phân loại chấn thương cột sống thắt lưng.

- Trình bày chỉ định điều trị chấn thương cột sống thắt lưng.

 

16

 

80

96

4

Thoát vị đĩa đệm cổ

- Tiếp cận được chẩn đoán thoát vị đĩa đệm cột sống cổ.

- Phân loại được những vùng thoát vị đĩa đệm cột sống cổ.

-  Vận dụng các cận lâm sàng vào hỗ trợ chẩn đoán thoát vị đĩa đệm cột sống cổ.

- Trình bày nguyên tắc, phương pháp điều trị thoát vị đĩa đệm cột sống cổ.

16

 

96

112

5

Hẹp ống sống cổ

- Tiếp cận được chẩn đoán hẹp ống sống cổ.

- Vận dụng các cận lâm sàng vào chẩn đoán hẹp ống sống cổ.

- Trình bày nguyên tắc, phương pháp điều trị hẹp ống sống cổ.

16

 

96

112

6

Thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng

- Tiếp cận được chẩn đoán thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng.

- Phân loại được những vùng thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng.

- Vận dụng các cận lâm sàng vào chẩn đoán thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng.

- Trình bày nguyên tắc, phương pháp điều trị thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng.

16

 

96

112

7

Trượt đốt sống thắt lưng

 - Tiếp cận được chẩn đoán trượt đốt sống

- Vận dụng các cận lâm sàng vào chẩn đoán trượt đốt sống.

- Trình bày nguyên tắc, phương pháp điều trị trượt đốt sống.

16

 

56

72

8

Hẹp ống sống thắt lưng

- Tiếp cận được chẩn đoán hẹp ống sống thắt lưng.

- Vận dụng các cận lâm sàng vào chẩn đoán hẹp ống sống thắt lưng.

- Trình bày nguyên tắc, phương pháp điều trị hẹp ống sống thắt lưng

16

 

32

48

9

U nội tủy

- Tiếp cận được chẩn đoán u nội tủy

- Vận dụng các cận lâm sàng vào  chẩn đoán u nội tủy.

- Trình bày nguyên tắc, phương pháp điều trị u nội tủy.

 

16

 

 

40

56

10

U trong màng cứng ngoài tủy

- Tiếp cận được chẩn đoán u trong màng cứng ngoài tủy.

- Vận dụng các cận lâm sàng vào chẩn đoán u trong màng cứng ngoài tủy.

- Trình bày nguyên tắc, phương pháp điều trị u trong màng cứng ngoài tủy.

16

 

72

88

11

Ung thư di căn cột sống

- Tiếp cận được chẩn đoán ung thư di căn cột sống.

- Hiểu và vận dụng các cận lâm sàng hổ trợ chẩn đoán, nguyên tắc, phương pháp điều trị ung thư di căn cột sống.

- Vận dụng các cận lâm sàng vào chẩn đoán ung thư di căn cột sống.

- Trình bày nguyên tắc, phương pháp điều trị ung thư di căn cột sống.

16

 

72

88

12

Viêm thân sống đĩa đệm

- Trình bày phân loại, chẩn đoán và các phương điều trị viêm thân sống đĩa đệm.

                 16

 

72

88

Tổng số tiết học

192

 

848

1040

 

Danh sách giảng viên

1. TS.BS. Phạm Anh Tuấn - Trưởng Bộ môn Ngoại Thần kinh, Khoa Y, Đại học Y Dược TP.HCM, Trưởng khoa Ngoại Thần kinh, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương.

2. PGS.TS.BS. Nguyễn Minh Anh - phó Trưởng Bộ môn Ngoại Thần kinh, Đại học Y Dược TP.HCM, Trưởng khoa Ngoại Thần kinh, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM.

3. TS.BS. Nguyễn Ngọc Khang – Trưởng Đơn vị Phẫu thuật cột sống, Phó khoa Ngoại Thần Kinh, Bệnh viện Chợ Rẫy.

4. TS.BS. Lê Trần Minh Sử - Bộ môn Ngoại thần kinh, Đại học Y Dược TP.HCM, khoa Ngoại Thần kinh, Bệnh viện Chợ Rẫy.

5. TS.BS. Lê Viết Thắng - Bộ môn Ngoại thần kinh, Đại học Y Dược TP.HCM, khoa Ngoại Thần kinh, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

6. TS.BS. Trần Minh Huy - Bộ môn Ngoại thần kinh, Đại học Y Dược TP.HCM, khoa Ngoại Thần kinh, Bệnh viện Chợ Rẫy.

7. ThS.BS. Nguyễn Nhật Duy - Bộ môn Ngoại thần kinh, Đại học Y Dược TP.HCM, khoa Ngoại Thần kinh, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương (Trợ giảng).

Địa điểm học

+ Học lý thuyết: Khoa Ngoại Thần kinh: Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh và Bệnh viện Chợ Rẫy (theo lịch học do Bộ môn tổ chức).

+ Học thực hành: Khoa Ngoại Thần Kinh và Khoa Gây mê - Hồi sức tại ba cơ sở:  Bệnh viện Nguyễn Tri Phương; Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh và Bệnh viện Chợ Rẫy.

Cùng chủ đề