PHẪU THUẬT NỘI SOI MŨI XOANG CƠ BẢN

PHẪU THUẬT NỘI SOI MŨI XOANG CƠ BẢN - KHÓA 01

Mã khóa học: PTNSMXCB
Số tiết học: 285
Khai giảng: 18/04/2023
Thời gian học: 18/04/2023 - 20/07/2023
Hình thức học: Trực tiếp
Học phí: 18.000.000đ
Đã đủ số lượng đăng ký
Mục tiêu khóa học
Đối tượng đăng ký
Nội dung khóa học
Danh sách giảng viên
Địa điểm học