PHẪU THUẬT NỘI SOI MŨI XOANG CƠ BẢN

PHẪU THUẬT NỘI SOI MŨI XOANG CƠ BẢN - KHÓA 01

Mã khóa học: PTNSMXCB
Số tiết học: 285
Khai giảng: 18/04/2023
Thời gian học: 18/04/2023 - 20/07/2023
Hình thức học: Offline
Học phí: 18.000.000đ
Đã đủ số lượng đăng ký
Mục tiêu khóa học
Đối tượng đăng ký
Nội dung khóa học
Danh sách giảng viên
Địa điểm học
Lịch khai giảng liên quan