PHẪU THUẬT PHACO

PHẪU THUẬT PHACO, KHÓA 04

Mã khóa học: PHACOK4-BM
Số tiết học: 272
Khai giảng: 01/04/2024
Thời gian học: 01/04/2024 - 28/06/2024
Hình thức học: Trực tiếp
Học phí: 40.000.000đ
Đã đủ số lượng đăng ký
Thông báo chiêu sinh
Mục tiêu khóa học
Đối tượng đăng ký
Nội dung khóa học
Danh sách giảng viên
Địa điểm học