PHẪU THUẬT PHACO

PHẪU THUẬT PHACO, KHÓA 05

Mã khóa học: PHACOK5
Số tiết học: 272
Khai giảng: 01/04/2024
Thời gian học: 01/04/2024 - 16/08/2024
Hình thức học: Trực tiếp
Học phí: 40.000.000đ
Thông báo chiêu sinh
Mục tiêu khóa học
Đối tượng đăng ký
Nội dung khóa học
Danh sách giảng viên
Địa điểm học