PHẪU THUẬT THAY KHỚP HÁNG CƠ BẢN

PHẪU THUẬT THAY KHỚP HÁNG CƠ BẢN, KHÓA 06

Mã khóa học: PTTKHK6-CES
Số tiết học: 382
Khai giảng: 06/05/2024
Thời gian học: 06/05/2024 - 12/07/2024
Lịch học: Thứ 2, 3, 4, 5, 6 Hàng tuần
Hình thức học: Trực tiếp
Học phí: 20.000.000đ
Mục tiêu khóa học
Đối tượng đăng ký
Nội dung khóa học
Danh sách giảng viên
Địa điểm học