PHẪU TÍCH HÈ

PHẪU TÍCH HÈ

(2)
Số tiết học: 64
Khai giảng:
Loại hình đào tạo: Bồi dưỡng và Cập nhật kiến thức
Hình thức học: Trực tiếp
Địa chỉ học: 217 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP. HCM

Giải phẫu học là môn học học cơ sở của các chuyên ngành chăm sóc sức khỏe. Hiện nay, với sự phát triển của các phương pháp phẫu thuật và điều trị mới đòi hỏi các phẫu thuật viên phải nắm vững các cấu trúc giải phẫu, các biến đổi, biến thể giải phẫu trên người.


Lịch khai giảng
Mã khóa Tên khóa Lịch học Thời gian Địa chỉ học
SHC_118 PHẪU TÍCH HÈ NĂM 2022

Thứ 2, 3, 4, 5, 6 ( - )
hàng tuần

01/08/2022 00:00 - 31/08/2022 00:00

Mục tiêu khóa học

* Kiến thức: Cung cấp các kiến thức giải phẫu cơ bản: cơ, xương, mạch máu, thần kinh và mối liên quan của chúng với nhau.

* Kỹ năng: Các học viên sau khi học sẽ có các kỹ năng phẫu tích tìm, mô tả các cấu trúc giải phẫu liên quan.

* Thái độ: Có thái độ nghiêm túc, tôn trọng những người tình nguyện hiến thân thể cho học tập và nghiên cứu Y học.

Nội dung khóa học

1/ Phần chi trên:

Stt

Nội dung

Stt

Nội dung

01

Phổ biến nội qui.

Hướng dẫn sử dụng dụng cụ phẫu tích

Đặc điểm giải phẫu vùng nách, đường rạch da, hướng tiếp cận.

Thực hành phẫu tích vùng nách

05

Đặc điểm giải phẫu vùng cẳng tay, đường rạch da, hướng tiếp cận.

Thực hành phẫu tích vùng cẳng tay

02

Thực hành phẫu tích vùng nách

06

Thực hành phẫu tích vùng cẳng tay

03

Đặc điểm giải phẫu vùng cánh tay, đường rạch da, hướng tiếp cận.

Thực hành phẫu tích vùng cánh tay

07

Đặc điểm giải phẫu vùng bàn tay, đường rạch da, hướng tiếp cận.

Thực hành phẫu tích vùng bàn tay

04

Thực hành phẫu tích vùng cánh tay

08

Thực hành phẫu tích vùng bàn tay

Tổng kết lớp học

2/ Phần chi dưới:

Stt

Nội dung

Stt

Nội dung

01

Phổ biến nội qui.

Hướng dẫn sử dụng dụng cụ phẫu tích

Đặc điểm giải phẫu vùng mông, đường rạch da, hướng tiếp cận.

Thực hành phẫu tích vùng mông

05

Đặc điểm giải phẫu vùng cẳng chân, đường rạch da, hướng tiếp cận.

Thực hành phẫu tích vùng cẳng chân

02

Thực hành phẫu tích vùng mông

06

Thực hành phẫu tích vùng cẳng chân

03

Đặc điểm giải phẫu vùng đùi, đường rạch da, hướng tiếp cận.

Thực hành phẫu tích vùng đùi

07

Đặc điểm giải phẫu vùng bàn chân, đường rạch da, hướng tiếp cận.

Thực hành phẫu tích vùng bàn chân

04

Thực hành phẫu tích vùng đùi

08

Thực hành phẫu tích vùng bàn chân

Tổng kết lớp học

3/ Phần đầu mặt cổ - bụng:

Stt

Nội dung

Stt

Nội dung

01

Phổ biến nội qui.

Hướng dẫn sử dụng dụng cụ phẫu tích

Đặc điểm giải phẫu cơ đầu mặt cổ, đường rạch da, hướng tiếp cận.

Thực hành phẫu tích lớp cơ đầu mặt cổ

05

Đặc điểm giải phẫu thành bụng, đường rạch da, hướng tiếp cận.

Thực hành phẫu tích cơ vùng bụng

02

Thực hành phẫu tích lớp cơ đầu mặt cổ

06

Thực hành phẫu tích cơ vùng bụng

03

Đặc điểm giải phẫu các tam giác cổ, hướng tiếp cận.

Thực hành phẫu tích các tam giác cổ

07

Đặc điểm giải phẫu các tạng trong ổ bụng

Thực hành phẫu tích các tạng trong ổ bụng

04

Thực hành phẫu tích các tam giác cổ

08

Thực hành phẫu tích các tạng trong ổ bụng

Tổng kết lớp học

 

Danh sách giảng viên

- TS. BS. Nguyễn Hoàng Vũ

- TS. BS. Trang Mạnh Khôi

- TS. BS. Nguyễn Huy Bằng

- ThS. BS. Nguyễn Trường Kỳ

- ThS. BS. Nguyễn Phước Vĩnh

- ThS. BS. Võ Thành Nghĩa

- ThS. BS. Nguyễn Minh Kỳ

- BS. Nguyễn Trung Hiếu

- CN. Lê Tấn Đời

- KTV. Nguyễn Văn Nhựt

 

Địa điểm học

Bộ môn Giải phẫu học, Khoa Y, Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh. 217 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh.

Cùng chủ đề