LỚP PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY  VÀ LƯỢNG GIÁ LÂM SÀNG DỰA TRÊN NĂNG LỰC  (TẠI CÁC BỆNH VIỆN THỰC HÀNH)

PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VÀ LƯỢNG GIÁ LÂM SÀNG DỰA TRÊN NĂNG LỰC (TẠI CÁC BỆNH VIỆN THỰC HÀNH)

Mã khóa học: SHC_40
Số buổi: 10
Số tiết học: 40
Lịch học: Thứ 2, 3, 4, 5, 6
Hình thức học: Trực tiếp
Học phí: 5.000.000đ
Mục tiêu khóa học
Nội dung khóa học
Danh sách giảng viên
Địa điểm học