QUẢN LÝ BỆNH VIỆN

QUẢN LÝ BỆNH VIỆN

(9)
Số tiết học: 60
Khai giảng:
Lịch học: Thứ 5, 6, 7 (08:00 - 16:30) Hàng tuần
Loại hình đào tạo: Bồi dưỡng và Cập nhật kiến thức
Hình thức học: Trực tuyến

Quản lý dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh là lĩnh vực mới đối với đội ngũ Lãnh đạo bệnh viện, Lãnh đạo các Phòng/Ban/Khoa trong Bệnh viện. Để tăng cường và cập nhật các kiến thức, kỹ năng thiết yếu về Quản lý bệnh viện, Đại học Y Dược TP.HCM tổ chức lớp học Quản lý bệnh viện dành cho các đối tượng là các cán bộ đang đương nhiệm, cán bộ diện quy hoạch các chức vụ cấp khoa, cấp phòng và lãnh đạo bệnh viện. Do vậy, họ cần được hỗ trợ những kiến thức, kỹ năng và thái độ về lĩnh vực này.


Lịch khai giảng
Mã khóa Tên khóa Lịch học Thời gian Địa chỉ học
SHC_80 LỚP QUẢN LÝ BỆNH VIỆN - KHÓA 14 (THÔNG BÁO SỐ 2)

Thứ 5, 6, 7 (08:00 - 17:00)
hàng tuần

19/05/2022 00:00 - 04/06/2022 00:00

SHC_154 QUẢN LÝ BỆNH VIỆN - KHÓA 15

Thứ 5, 6, 7 (08:00 - 16:30)
hàng tuần

23/02/2023 00:00 - 11/03/2023 00:00

QLBV16_YTCC QUẢN LÝ BỆNH VIỆN, KHÓA 16

Thứ 5, 6, 7 (08:00 - 16:30)
hàng tuần

05/10/2023 00:00 - 21/10/2023 00:00

217 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Mục tiêu khóa học

* Kiến thức:

1. Trình bày hệ thống bệnh viện tại Việt Nam, luật và chính sách có ảnh hưởng tới hoạt động của bệnh viện.

2. Hiểu và trình bày được lý thuyết quản lý, lãnh đạo vào công tác quản lý bệnh viện: quản lý nguồn nhân lực, quản lý chất lượng, quản lý thông tin, quản lý tài chính, quản lý dược, quản lý vật tư y tế, kiểm soát nhiễm khuẩn, dinh dưỡng lâm sàng, chăm sóc khách hàng.

3. Hiểu và trình bày các khái niệm và nguyên lý lãnh đạo, quản lý bệnh viện và các bước lập kế hoạch chiến lược phát triển Bệnh viện.

4. Trình bày các khái niệm cơ bản về an toàn người bệnh và hệ thống quản lý sự cố y khoa tại bệnh viện.

5. Hiểu và trình bày được các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng bệnh viện.

* Kỹ năng:

6. Ứng dụng được kiến thức quản lý, lãnh đạo vào công tác quản lý bệnh viện: quản lý nguồn nhân lực, quản lý chất lượng, quản lý thông tin, quản lý tài chính, quản lý dược, quản lý vật tư y tế, kiểm soát nhiễm khuẩn, dinh dưỡng lâm sàng, chăm sóc khách hàng.

7. Xây dựng kế hoạch hoạt động, theo dõi, giám sát và đánh giá các hoạt động bệnh viện.

8. Xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển bệnh viện.

9. Thực hành được quản lý sự cố y khoa trong bệnh viện.

10. Ứng dụng được một số kỹ năng quản lý cơ bản: kỹ năng quản lý nhân sự, giải quyết xung đột, làm việc nhóm.

* Thái độ:

11. Hiểu rõ tầm quan trọng của công tác quản lý, nâng cao chất lượng bệnh viện.

12. Hiểu rõ tầm quan trọng của vấn đề an toàn người bệnh và quản lý sự cố y khoa.

Đối tượng đăng ký

Lãnh đạo bệnh viện, Lãnh đạo Phòng/Ban/Khoa, Điều dưỡng trưởng, Trưởng Khoa; cán bộ nguồn đang công tác, nhân viên y tế quan tâm đến lĩnh vực quản lý bệnh viện.

Nội dung khóa học

TT

Tên bài giảng

Giảng viên

Số tiết

LT

TH

1

Tổng quan vị trí, chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế và hệ thống khám chữa bệnh, luật khám bệnh

TS.BS Ngô Đồng Khanh

2

-

2

Lãnh đạo và Quản lý hiệu quả

TS.BS Ngô Đồng Khanh

2

-

3

Quản lý và Lập kế hoạch các hoạt động, kế hoạch quản lý chất lượng

ThS. Nguyễn Thành Luân

2

2

4

Một số kỹ năng quản lý nguồn nhân lực bệnh viện

ThS.Nguyễn Thị Hải Liên

2

2

5

Quản lý tài chính bệnh viện

TS.BS Phan Thanh Xuân

2

2

6

Quản lý công tác dược bệnh viện

PGS.TS Phạm Đình Luyến

2

2

7

Quản lý vật tư, trang thiết bị kỹ thuật y tế trong bệnh viện

TS.BS Phan Thanh Xuân

2

2

8

Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý bệnh viện

ThS.Trần Văn Đức

2

2

9

Quản lý phát triển khoa học công nghệ, công tác nghiên cứu KHĐT liên tục và thực hiện y học thực chứng

PGS.TS Đỗ Văn Dũng

4

-

10

Tổng quan về quản lý chất lượng

TS.BS Phan Thanh Xuân

2

-

11

Tiêu chuẩn và chứng nhận chất lượng

TS.BS Phan Thanh Xuân

2

-

12

Mô hình quản lý chất lượng trong bệnh viện

ThS.BS Lê Nguyễn Thuỳ Khanh

2

2

13

Tổ chức công tác chăm sóc, dinh dưỡng tiết chế người bệnh trong bệnh viện

TS. Phạm Thị Lan Anh

2

2

14

Triển khai chương trình kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện

TS.BS Ngô Đồng Khanh

2

2

15

Quản lý chăm sóc khách hàng

PGS.TS Trần Thiện Thuần

2

2

16

Xây dựng các chỉ số quản lý bệnh viện

ThS.Nguyễn Thành Luân

2

2

17

An toàn người bệnh

Xây dựng hệ thống quản lý sự cố y khoa trong bệnh viện

ThS.Nguyễn Thành Luân

2

2

 

Kiểm tra cuối khóa học

 

-

-

 

Tổng cộng

 

36

24

 

 

 

Danh sách giảng viên

* Giảng viên của Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh:

- PGS.TS. Đỗ Văn Dũng - Trưởng khoa Y tế Công cộng.

- PGS.TS. Trần Thiện Thuần - Nguyên Phó Trưởng khoa Y tế Công cộng.

- TS. Ngô Đồng Khanh - Nguyên Phó Hiệu trưởng Đại học Y Dược TP. HCM.

- PGS.TS. Phạm Đình Luyến - Trưởng Bộ môn Quản lý Dược, Khoa Dược.

- TS. Phan Thanh Xuân - Giảng viên chính Bộ môn Tổ chức - Quản lý Y tế, Khoa YTCC.

- TS. Phạm Thị Lan Anh - Trưởng Bộ môn Dinh Dưỡng, Khoa Y tế Công cộng.

- ThS. Nguyễn Thành Luân - Giảng viên Bộ môn Tổ chức - Quản lý Y tế; Chuyên viên Phòng Quản lý chất lượng, Bệnh viện Đại học Y Dược TP. HCM.

- ThS. Nguyễn Thị Hải Liên - Giảng viên Bộ môn Tổ chức - Quản lý Y tế, Khoa YTCC.

* Giảng viên thỉnh giảng:

- ThS. Lê Nguyễn Thuỳ Khanh - Quản lý và Điều hành Phòng Quản lý chất lượng, Bệnh viện Đại học Y Dược TP. HCM.

- ThS.Trần Văn Đức - Trưởng phòng CNTT, Bệnh viện Đại học Y Dược TP. HCM.

Địa điểm học

Học trực tuyến qua phần mềm Zoom hoặc Microsoft Teams.

Cùng chủ đề