RỐI LOẠN VẬN ĐỘNG, TIÊM BOTULINUM TOXIN VÀ ĐIỀU TRỊ KÍCH THÍCH NÃO SÂU

RỐI LOẠN VẬN ĐỘNG, TIÊM BOTULINUM TOXIN VÀ ĐIỀU TRỊ KÍCH THÍCH NÃO SÂU, KHÓA 09

Mã khóa học: RLVĐK9-UMC
Số tiết học: 960
Khai giảng: 15/04/2024
Thời gian học: 15/04/2024 - 27/09/2024
Lịch học: Thứ 2, 3, 4, 5, 6 Hàng tuần
Hình thức học: Trực tiếp
Học phí: 36.500.000đ
Mục tiêu khóa học
Đối tượng đăng ký
Nội dung khóa học
Danh sách giảng viên
Địa điểm học