TÂM LÝ HỌC SỨC KHỎE

TÂM LÝ HỌC SỨC KHỎE

Mã khóa học: TLHSK-YTCC
Số tiết học: 40
Khai giảng: 11/03/2024
Thời gian học: 11/03/2024 - 15/03/2024
Lịch học: Thứ 2, 3, 4, 5, 6
Hình thức học: Trực tiếp
Địa chỉ học: 217 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Học phí: 4.000.000đ
Thông báo chiêu sinh
Mục tiêu khóa học
Đối tượng đăng ký
Nội dung khóa học
Danh sách giảng viên
Địa điểm học
Lịch khai giảng liên quan