THỰC HÀNH KỸ THUẬT CHẨN ĐOÁN PHÂN TỬ

THỰC HÀNH KỸ THUẬT CHẨN ĐOÁN PHÂN TỬ

Số tiết học: 480
Khai giảng:
Lịch học: Thứ 2, 3, 4, 5, 6 ( - 03:20) Hàng tuần
Loại hình đào tạo: Chuyển giao Kỹ thuật và Công nghệ
Hình thức học: Trực tiếp
Địa chỉ học: 217 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

Cùng với sự phát triển không ngừng của nền y khoa hiện đại, Sinh học phân tử đóng vai trò ngày càng quan trọng, Trung tâm Y sinh học phân tử là nơi huấn luyện các kỹ thuật sinh học phân tử thông dụng cho các phòng xét nghiệm khác, đồng thời cập nhật và triển khai các kỹ thuật mới phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe toàn dân, thực hiện đúng vai trò của đơn vị khi được thành lập.


Lịch khai giảng
Mã khóa Tên khóa Lịch học Thời gian Địa chỉ học
SHC_61 THỰC HÀNH KỸ THUẬT CHẨN ĐOÁN PHÂN TỬ

Thứ 2, 3, 4, 5, 6 ( - )
hàng tuần

217 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP. HCM
CDPT_K8_SHPT THỰC HÀNH KỸ THUẬT CHẨN ĐOÁN PHÂN TỬ, KHÓA 08

Thứ 2, 3, 4, 5, 6 ( - 03:20)
hàng tuần

06/03/2023 00:00 - 09/06/2023 00:00

217 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
CDPT_K9_SHPT THỰC HÀNH KỸ THUẬT CHẨN ĐOÁN PHÂN TỬ, KHÓA 09

Thứ 2, 3, 4, 5, 6 ( - 03:20)
hàng tuần

12/06/2023 00:00 - 13/09/2023 00:00

217 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
CDPT_K10_SHPT THỰC HÀNH KỸ THUẬT CHẨN ĐOÁN PHÂN TỬ, KHÓA 10

Thứ 2, 3, 4, 5, 6 ( - 03:20)
hàng tuần

18/09/2023 00:00 - 18/12/2023 00:00

217 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
CDPT_K11_SHPT THỰC HÀNH KỸ THUẬT CHẨN ĐOÁN PHÂN TỬ, KHÓA 11

Thứ 2, 3, 4, 5, 6 ( - 03:20)
hàng tuần

04/03/2024 00:00 - 06/06/2024 00:00

217 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
CDPT_K12_SHPT THỰC HÀNH KỸ THUẬT CHẨN ĐOÁN PHÂN TỬ, KHÓA 12

Thứ 2, 3, 4, 5, 6 ( - )
hàng tuần

10/06/2024 00:00 - 12/09/2024 00:00

217 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
CDPT_K13_SHPT THỰC HÀNH KỸ THUẬT CHẨN ĐOÁN PHÂN TỬ, KHÓA 13

Thứ 2, 3, 4, 5, 6 ( - )
hàng tuần

16/09/2024 00:00 - 17/12/2024 00:00

217 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Mục tiêu khóa học

Học viên thực hiện được các thao tác trong quy trình kỹ thuật và phân tích được kết quả lai tại chỗ gắn huỳnh quang (FISH), PCR, giải trình tự DNA, Western blot để khảo sát tình trạng gen và protein ở người và vi sinh vật.

      * Kiến thc:

1. Hiểu rõ nguyên tắc của các kỹ thuật chẩn đoán theo từng mức độ phân tử: DNA, RNA và protein.

2. Trình bày được một số kiến thức cơ bản về sinh học phân tử để có thể vận dụng tham khảo các nghiên cứu chuyên sâu hơn.

3. Nêu được khả năng ứng dụng và tính thực tiễn của các chẩn đoán SHPT trong thực hành lâm sàng.

      * Kỹ năng:

4. Thực hiện được các thao tác trong quy trình kỹ thuật và phân tích được kết quả lai tại chỗ gắn huỳnh quang (FISH), PCR, MLPA, giải trình tự DNA, Elisa, Western blot để khảo sát tình trạng gen và protein ở người và vi sinh vật.

5. Thực hiện chính xác một số xét nghiệm SHPT trong chẩn đoán và theo dõi bệnh.

      * Thái độ:

6. Nhận thức được vai trò quan trọng của kỹ thuật chẩn đoán phân tử ứng dụng y sinh học phân tử.

7. Nhận thức được tầm quan trọng của SHPT trong lĩnh vực y học, thuân thủ các nguyên tắc y đức khi đưa ra chỉ định thực hiện xét nghiệm.

 

Đối tượng đăng ký

Bác sĩ, Dược sĩ, Cử nhân (xét nghiệm, sinh học, hóa học, y tế công cộng, điều dưỡng, ...), Kỹ thuật viên.

Nội dung khóa học

TT

Tên bài giảng – Giảng viên

Số tín chỉ/tiết học

Lý thuyết

Thực hành

Tổng cộng

Lab

BP (BN)

1

Quy tắc an toàn phòng thí nghiệm y sinh học phân tử

PGS.TS.BS. Hoàng Anh Vũ

TS. Vũ Diễm My

4

0

-

4

2

Kỹ thuật lai tại chỗ gắn huỳnh quang (FISH)

PGS.TS.BS. Phan Thị Xinh

PGS.TS.BS. Hoàng Anh Vũ

20

60

 

80

3

Kỹ thuật khuếch đại gen (PCR)

PGS.TS.BS. Đỗ Đức Minh

ThS. Lê Gia Hoàng Linh

32

88

-

120

4

Kỹ thuật MLPA

PGS.TS.BS. Hoàng Anh Vũ

ThS. Nguyễn Nhật Quỳnh Như

20

60

-

80

5

Kỹ thuật giải trình tự chuỗi DNA theo phương pháp Sanger

PGS.TS.BS. Hoàng Anh Vũ

ThS. Hồ Quốc Chương

32

128

-

160

6

Kỹ thuật Western blot

TS.BS. Trịnh Hoàng Kim Tú

ThS. Lê Kiều Minh

12

24

-

36

 

Tổng số tiết học

120

360

-

480

 

 

Danh sách giảng viên

1. PGS.TS.BS. Hoàng Anh Vũ – Giám đốc Trung tâm Y sinh học phân tử, Giảng viên chính.

2. PGS.TS.BS. Phan Thị Xinh – Phó chủ nhiệm Bộ môn Huyết học.

3. PGS.TS.BS. Đỗ Đức Minh – Phó Giám đốc Trung tâm Y sinh học phân tử.

4. TS.BS. Trịnh Hoàng Kim Tú – Giảng viên Trung tâm Y sinh học phân tử.

5. TS. Vũ Diễm My – Giảng viên Trung tâm Y sinh học phân tử.

6. ThS. Lê Gia Hoàng Linh – Giảng viên Trung tâm Y sinh học phân tử.

7. ThS. Lê Kiều Minh – Giảng viên Trung tâm Y sinh học phân tử.

8. ThS. Hồ Quốc Chương – Giảng viên Trung tâm Y sinh học phân tử.

9. ThS. Nguyễn Nhật Quỳnh Như – Giảng viên Trung tâm Y sinh học phân tử.

 

Địa điểm học

+ Lý thuyết: Phòng họp - Trung tâm Y sinh học phân tử.

+ Thực hành: Các phòng thí nghiệm - Trung tâm Y sinh học phân tử.

 

Cùng chủ đề