THỰC HÀNH KỸ THUẬT GIẢI TRÌNH TỰ THẾ HỆ MỚI

THỰC HÀNH KỸ THUẬT GIẢI TRÌNH TỰ THẾ HỆ MỚI

Mã khóa học: HT_NGS_SHPT
Số buổi: 10
Số giờ tín chỉ: 15
Khai giảng: 13/07/2024
Thời gian học: 13/07/2024 - 21/07/2024
Hình thức học: Trực tiếp
Địa chỉ học: 217 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Học phí: 7.000.000đ Đăng ký học
Thông báo chiêu sinh
Mục tiêu khóa học
Đối tượng đăng ký
Nội dung khóa học
Danh sách giảng viên
Địa điểm học
Lịch khai giảng liên quan