TIÊM CHẤT LÀM ĐẦY TRONG THẨM MỸ DA

TIÊM CHẤT LÀM ĐẦY TRONG THẨM MỸ DA, KHÓA 10

Mã khóa học: FILLER10-UMC
Số tiết học: 100
Khai giảng: 04/03/2024
Thời gian học: 04/03/2024 - 22/03/2024
Lịch học: Thứ 2, 3, 4, 5, 6
Hình thức học: Trực tiếp
Học phí: 28.000.000đ
Đã đủ số lượng đăng ký
Thông báo chiêu sinh
Mục tiêu khóa học
Đối tượng đăng ký
Nội dung khóa học
Danh sách giảng viên
Địa điểm học