TIM MẠCH CAN THIỆP CƠ BẢN

TIM MẠCH CAN THIỆP CƠ BẢN, KHÓA 05

Mã khóa học: TMCTCBK5-UMC
Số tiết học: 1200
Khai giảng: 15/04/2024
Thời gian học: 15/04/2024 - 02/05/2025
Lịch học: Thứ 2, 3, 4, 5, 6 Hàng tuần
Hình thức học: Trực tiếp
Địa chỉ học: 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Học phí: 65.000.000đ
Thông báo chiêu sinh
Mục tiêu khóa học
Đối tượng đăng ký
Nội dung khóa học
Danh sách giảng viên
Địa điểm học