TIM MẠCH CAN THIỆP

TIM MẠCH CAN THIỆP - KHÓA 02

Mã khóa học: TMCT2
Số tiết học: 3988
Khai giảng: 30/03/2024
Thời gian học: 30/03/2024 - 30/03/2026
Hình thức học: Trực tiếp
Địa chỉ học: 217 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Học phí: 160.000.000đ
Thông báo chiêu sinh
Mục tiêu khóa học
Đối tượng đăng ký
Nội dung khóa học
Danh sách giảng viên
Địa điểm học