ỨNG DỤNG CÁC PHƯƠNG PHÁP CHÂM CỨU TRONG ĐIỀU TRỊ CÁC BỆNH LÝ TIÊU HÓA

ỨNG DỤNG CÁC PHƯƠNG PHÁP CHÂM CỨU TRONG ĐIỀU TRỊ CÁC BỆNH LÝ TIÊU HÓA

Mã khóa học: HTTH-YHCT
Số giờ tín chỉ: 6
Khai giảng: 22/06/2024
Thời gian học: 22/06/2024 - 23/06/2024
Hình thức học: Trực tuyến
Địa chỉ học: Học trực tuyến
Học phí: 1.000.000đ Đăng ký học
Thông báo chiêu sinh
Mục tiêu khóa học
Đối tượng đăng ký
Nội dung khóa học
Danh sách giảng viên
Địa điểm học
Lịch khai giảng liên quan