ỨNG DỤNG PHÂN TÍCH PROTEIN BẰNG ELISA  TRONG NGHIÊN CỨU Y SINH HỌC

ỨNG DỤNG PHÂN TÍCH PROTEIN BẰNG ELISA TRONG NGHIÊN CỨU Y SINH HỌC

Mã khóa học: SHC_130
Số buổi: 2
Số tiết học: 7
Khai giảng: 24/09/2022
Thời gian học: 1 ngày
Lịch học: Thứ 7 (08:00 - 16:30)
Hình thức học: Trực tiếp
Học phí: 500.000đ
Mục tiêu khóa học
Đối tượng đăng ký
Nội dung khóa học
Danh sách giảng viên
Địa điểm học