ỨNG DỤNG PHÂN TÍCH PROTEIN BẰNG ELISA  TRONG NGHIÊN CỨU Y SINH HỌC

ỨNG DỤNG PHÂN TÍCH PROTEIN BẰNG ELISA TRONG NGHIÊN CỨU Y SINH HỌC

Mã khóa học: SHC_130
Số buổi: 2
Số tiết học: 7
Khai giảng: 24/09/2022
Thời gian học: 24/09/2022 - 24/09/2022
Lịch học: Thứ 7 (08:00 - 16:30)
Hình thức học: Offline
Học phí: 500.000đ

Mục tiêu khóa học

* Kiến thức:

1. Trình bày kiến thức cơ bản về các kỹ thuật ELISA.

2. Phân tích được kết quả ELISA.

3. Biết cách ứng dụng ELISA trong thực hành và nghiên cứu Y sinh học.

* Kỹ năng:

4. Thực hành chuẩn bị mẫu, nạp mẫu, ủ, rửa, đọc kết quả.

* Thái độ:

5. Nhận thức đúng về giá trị và ứng dụng của kỹ thuật ELISA trong thực hành và nghiên cứu.

Đối tượng đăng ký

Bác sĩ đa khoa, cử nhân xét nghiệm, kỹ thuật viên các phòng xét nghiệm.

Nội dung khóa học

TT

Tên bài giảng

Số tiết

Tổng số

Lý thuyết

Thực hành

1

Lý thuyết 1: Giới thiệu kỹ thuật Elisa và ứng dụng

2

2

0

2

Thực hành 1: Chuẩn bị mẫu/ chuẩn bị mẫu chuẩn

1

0

1

3

Thực hành 2: Ủ mẫu

1

0

1

4

Thực hành 3: Ủ cơ chất và phát triển màu/ Đọc kết quả

1

0

1

5

Lý thuyết 2: Ứng dụng kỹ thuật ELISA trong nghiên cứu Y sinh học tại Việt Nam

1

1

0

6

Lý thuyết 3: Thảo luận, đặt câu hỏi và tổng kết

1

1

0

 

Tổng số tiết học

07

04

03

 

Danh sách giảng viên
  • TS.BS. Trịnh Hoàng Kim Tú

Trung tâm Y sinh học phân tử

  • ThS. Lê Kiều Minh

Trung tâm Y sinh học phân tử

  • ThS. Lương Bắc An

Trung tâm Y sinh học phân tử

  • ThS. Liew Kuan Yee

Công ty Abcam Singapore Pte Ltd.

  • ThS. Hà Thị Thúy An

Công ty Life Sciences

  • CN. Phạm Thị Hảo (Trợ giảng)

Công ty Life Sciences

  • CN. Phạm Thị Như Luyến (Trợ giảng)

Công ty Life Sciences

 

Địa điểm học

Phòng họp và thực hành thí nghiệm tại Phòng khoa học thần kinh và miễn dịch, lầu 8, Trung tâm Y sinh học phân tử - Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh. Số 217 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh.

Danh sách học viên tham gia
# Họ và tên
1 Trang Triều Huân
2 PHAN NGUYỄN KHÁNH HƯNG
3 Huỳnh Phúc Sơn Thiện
4 LÊ HỮU DŨNG
5 NGUYỄN VĂN QUÝ
# Họ và tên
6 Trần Thái Duy
7 NGUYỄN HOÀNG PHÚC
8 PHẠM ĐẮC PHÚ
9 NGUYỄN PHẠM BẢO CHÂU
10 HỒ NGUYỄN HUY HOÀNG
11 NGUYỄN THANH NAM