VI PHẪU NHÃN KHOA CƠ BẢN TRONG WETLAB

VI PHẪU NHÃN KHOA CƠ BẢN TRONG WETLAB

(3)
Số tiết học: 201
Khai giảng:
Lịch học: Thứ 2, 3, 4, 5, 6 (07:30 - 10:50) Hàng tuần
Loại hình đào tạo: Chuyển giao Kỹ thuật và Công nghệ
Hình thức học: Trực tiếp
Địa chỉ học: 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

Mọi người đều đồng ý rằng các bác sĩ phẫu thuật mắt - là một trong những khó khăn nhất ngành nghề y tế. Việc vi phẫu lĩnh vực này của y học được liên kết với một điện áp cao hơn và đòi hỏi của bác sĩ chú ý, tập trung và kỹ năng nghiêm trọng.


Lịch khai giảng
Mã khóa Tên khóa Lịch học Thời gian Địa chỉ học
SHC_65 LỚP VI PHẪU NHÃN KHOA CƠ BẢN TRONG WETLAB - KHÓA 2

Thứ 2, 3, 4, 5, 6 (07:30 - 10:50)
hàng tuần

16/05/2022 00:00 - 24/06/2022 00:00

217 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP. HCM
SHC_103 VI PHẪU NHÃN KHOA CƠ BẢN TRONG WETLAB, KHÓA 03

Thứ 2, 3, 4, 5, 6 ( - )
hàng tuần

19/09/2022 00:00 - 28/10/2022 00:00

VPNK.K4-CES VI PHẪU NHÃN KHOA CƠ BẢN TRONG WETLAB, KHÓA 04

Thứ 2, 3, 4, 5, 6 (08:00 - 16:30)
hàng tuần

04/03/2024 00:00 - 12/04/2024 00:00

217 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Cùng chủ đề