VI PHẪU NHÃN KHOA CƠ BẢN TRONG WETLAB

VI PHẪU NHÃN KHOA CƠ BẢN TRONG WETLAB, KHÓA 04

Mã khóa học: VPNK.K4-CES
Số buổi: 50
Số tiết học: 201
Khai giảng: 04/03/2024
Thời gian học: 04/03/2024 - 12/04/2024
Lịch học: Thứ 2, 3, 4, 5, 6 (08:00 - 16:30)
Hình thức học: Trực tiếp
Địa chỉ học: 217 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Học phí: 10.000.000đ