XOA BÓP BẤM HUYỆT

XOA BÓP BẤM HUYỆT, KHÓA 02

Mã khóa học: XBBHK2-ĐTNL
Số tiết học: 158
Khai giảng: 20/04/2024
Thời gian học: 20/04/2024 - 14/07/2024
Lịch học: Thứ 7, CN Hàng tuần
Hình thức học: Trực tiếp
Học phí: 7.000.000đ
Mục tiêu khóa học
Đối tượng đăng ký
Nội dung khóa học
Danh sách giảng viên
Địa điểm học