XOA BÓP CHO TRẺ VÀ XOA BÓP BẤM HUYỆT CHO MẸ SAU SINH

XOA BÓP CHO TRẺ VÀ XOA BÓP BẤM HUYỆT CHO MẸ SAU SINH, KHÓA 03

Mã khóa học: XBMEBEK3-ĐTNL
Số tiết học: 124
Khai giảng: 20/04/2024
Thời gian học: 20/04/2024 - 14/07/2024
Lịch học: Thứ 7, CN Hàng tuần
Hình thức học: Trực tiếp
Học phí: 7.000.000đ
Mục tiêu khóa học
Đối tượng đăng ký
Nội dung khóa học
Danh sách giảng viên
Địa điểm học
Ghi chú