XỬ TRÍ RỐI LOẠN NHỊP Ở TRẺ EM TẠI TUYẾN CƠ SỞ

XỬ TRÍ RỐI LOẠN NHỊP Ở TRẺ EM TẠI TUYẾN CƠ SỞ

(2)
Số tiết học: 4
Khai giảng:
Loại hình đào tạo: Hội thảo khoa học trực tuyến
Hình thức học: Trực tuyến

Rối loạn nhịp ở trẻ em ngày càng được chú ý trong bối cảnh việc sử dụng monitor và đo ECG được đưa vào quy trình chăm sóc chuẩn ở hầu hết tuyến y tế cơ sở. Bác sĩ Nhi khoa được trang bị kỹ năng phát hiện rối loạn nhịp ngày càng tốt hơn với số lượng ca tăng dần qua từng năm. Đặc biệt với sự phát triển của siêu âm tim thai và sàng lọc SpO2 sơ sinh, chẩn đoán loạn nhịp ngày càng sớm hơn, có thể ngay từ ngay giai đoạn sơ sinh. Tuy nhiên điều trị rối loạn nhịp ở trẻ em đang là thách thức lớn hiện nay. Hầu hết các hướng dẫn đều dành cho người lớn và rất ít bác sĩ Nhi khoa được tiếp cận với các phương pháp điều trị mới hiện nay. Tại tuyến cơ sở, là nơi tiếp nhận bệnh nhi đầu tiên, việc điều trị càng khó khăn hơn do thiếu thuốc đặc trị (thuốc thuộc nhóm hiếm), thiếu trang thiết bị hỗ trợ (máy sốc điện) cũng như ít được đào tạo điều trị nhóm bệnh đặc biệt này. Vì các lý do trên, Trung tâm Đào tạo nhân lực y tế theo nhu cầu xã hội tổ chức chiêu sinh chương trình hội thảo Xử trí rối loạn nhịp ở trẻ em tại tuyến cơ sở.


Lịch khai giảng
Mã khóa Tên khóa Lịch học Thời gian Địa chỉ học
CME_RLNTTE_DTNL XỬ TRÍ RỐI LOẠN NHỊP Ở TRẺ EM TẠI TUYẾN CƠ SỞ

11/04/2024 - 11/04/2024

Mục tiêu khóa học

Mục tiêu chung:

Sau khi học, học viên cập nhật được những kiến thức cơ bản trong chẩn đoán rối loạn nhịp ở trẻ em, các xử trí ban đầu tại tuyến cơ sở, quản lý theo dõi các trường hợp loạn nhịp tại cơ sở và chỉ định can thiệp chuyên sâu phù hợp.

Mục tiêu cụ thể:

* Kiến thức:

1. Trình bày được cách tiếp cận một trẻ rối loạn nhịp.

2. Trình bày được xử trí rối loạn nhịp ở trẻ em tại tuyến cơ sở với điều kiện sẵn có.

3. Nêu được các chỉ định chuyển tuyến để điều trị chuyên sâu.

4. Trình bày được các biện pháp chuyển bệnh an toàn.

5. Quản lý được bệnh nhi rối loạn nhịp.

 Kỹ năng

6. Đọc được ECG đơn giản dành cho Bác sĩ Nhi tổng quát.

7. Sử dụng các nhóm thuốc loạn nhịp có ở tuyến cơ sở.

8. Sử dụng được cơ bản máy sốc điện và tạo nhịp.

9. Kỹ năng ra quyết định chuyển tuyến và điều trị triệt để.

Thái độ

 10. Nhận thức được tầm quan trọng của chẩn đoán và tối ưu điều trị loạn nhịp trong bối cảnh ở tuyến cơ sở nhưng vẫn tuân thủ các nguyên lý chính của các phác đồ/ hướng dẫn.

 11. Nhận thức được loạn nhịp không phải là nhóm bệnh không thể điều trị triệt để. Các kỹ thuật chuyên sâu của tuyến trung ương là giải pháp dài hạn cho nhóm trẻ em.

 

Đối tượng đăng ký

Bác sĩ Nhi khoa, Bác sĩ gia đình, Bác sĩ khối cấp cứu, Bác sĩ đa khoa có tham gia chăm sóc và điều trị trẻ em.

Nội dung khóa học

STT

Tên bài

Thời gian

1

Chẩn đoán rối loạn nhịp ở trẻ em: Làm gì khi các lưu đồ quá phức tạp?

ThS. BS. Bùi Gio An

8:00 – 8:45

45 phút

2

Xử trí rối loạn nhịp tuyến cơ sở: Làm thế nào tối ưu hóa các công cụ đang có?

ThS. BS. Bùi Gio An

8:45 – 9:45

60 phút

3

Giải lao

9:45-10:00

15 phút

4

Quản lý bệnh nhi rối loạn nhịp: Khi nào cần chuyển tuyến và điều trị triệt để?

ThS. BS. Bùi Gio An

9:45 – 11:00

60 phút

5

Thảo luận và Q&A

 

11:00 – 11:50

50 phút

6

Kết luận và tổng kết

 

11:50 – 12:00

10 phút

 

Danh sách giảng viên

ThS.BS. Bùi Gio An (Phụ trách Đơn vị Điện sinh lý, Khoa Tim mạch, Bệnh viện Nhi Đồng 1)

Địa điểm học

Hình thức học: trực tuyến qua phần mềm Zoom.

Cùng chủ đề