Y HỌC CỔ TRUYỀN ĐIỀU TRỊ MẤT NGỦ

Y HỌC CỔ TRUYỀN ĐIỀU TRỊ MẤT NGỦ

Mã khóa học: MATNGU_YHCT
Số buổi: 2
Số tiết học: 8
Số giờ tín chỉ: 8
Khai giảng: 21/07/2024
Hình thức học: Trực tiếp
Địa chỉ học: Số 221B Hoàng Văn Thụ, Phường 8, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh.
Học phí: 600.000đ Đăng ký học
Thông báo chiêu sinh
Mục tiêu khóa học
Đối tượng đăng ký
Nội dung khóa học
Danh sách giảng viên
Địa điểm học
Lịch khai giảng liên quan