03/09/2021 - COVID-19 trên bệnh nhân đái tháo đường: còn điều gì chúng ta chưa biết

03/09/2021 - COVID-19 trên bệnh nhân đái tháo đường: còn điều gì chúng ta chưa biết

(3)
Số tiết học: 2
Khai giảng:
Lịch học: Thứ 6 (10:00 - 12:00) Hàng tuần
Loại hình đào tạo: Cùng cộng đồng đẩy lùi Covid 19
Hình thức học: Trực tuyến

03/09/2021 - COVID-19 trên bệnh nhân đái tháo đường: còn điều gì chúng ta chưa biết


Lịch khai giảng
Mã khóa Tên khóa Lịch học Thời gian Địa chỉ học
CME_NOITIET_030921 03/09/2021 - COVID-19 trên bệnh nhân đái tháo đường: còn điều gì chúng ta chưa biết

Thứ 6 (10:00 - 12:00)
hàng tuần

03/09/2021 00:00 - 03/09/2021 00:00

Nội dung khóa học

banner_CME_NOITIET_0309-09

Cùng chủ đề